Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Konsultacje zakończone

Aktualności

Konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zakończone”.

Projekt współpracy spotkał się z dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych wprawdzie w konsultacjach internetowych niewiele organizacji wzięło udział, natomiast
na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 25 października br. wzięło udział 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Pruszkowskiego. Podczas spotkania silnie akcentowano fakt, że program współpracy zbudowany został na bazie potrzeb społeczności lokalnej i wyczerpuje wszystkie najistotniejsze płaszczyzny tej współpracy. W czasie trwania dyskusji wiele uwagi poświęcono szczególnie współpracy bezfinansowej, której efekty są społecznie bardzo znaczące i świadczą o dużym zaangażowaniu organizacji pozarządowych w ważne sprawy społeczne. Na temat współpracy bezfinansowej głos w dyskusji zabierali prezesi najaktywniejszych organizacji Pani Irena Horban Prezes Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno Naukowego, Pan Marek Prędota Przewodniczący Stowarzyszenia Przyszłość Pruszków Porozumienie i Pani Ilona Masalska Wiceprezes Stowarzyszenia Szlakiem Tęczy.

Wystąpienia wskazały jak wiele można zrobić angażując się w najistotniejsze sprawy społeczności lokalnej. Współpraca Powiatu Pruszkowskiego, społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego i to jest sukces, który daje określone wartości społeczne. Przepisy decydują o konieczności istnienia programów, natomiast to jakie będą w programie zapisy jest sprawą władz samorządowych i organizacji pozarządowych. Stopień zaangażowania stron we wzajemnej współpracy decyduje o tym jaką będzie miał zawartość program. Konsultacje dają możliwość dostosowania planowanych przedsięwzięć do potrzeb mieszkańców tylko wtedy jeżeli osiąga się satysfakcjonujący udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w dyskusji na programem. Przebieg spotkania konsultacyjnego pozwala na stwierdzenie, że współpraca samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi wypełnia założenia ustawowe takiej współpracy i wzajemne oczekiwania.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst