Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wizyta delegacji Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej

Aktualności

18 października Powiat Pruszkowski gościł członków Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej pracujących w Komisji ds. Pracy i Polityki Społecznej.

Rada została powołana w 1994 roku jest ważnym instrumentem rozwoju współpracy transgranicznej i pełni rolę instytucji wspomagającej komunikację między władzami samorządowymi i regionalnymi a administracją rządową. Przyczynia się do tworzenia płaszczyzny dla dyskusji i do rozwiązywania problemów pojawiających się w dwustronnej współpracy transgranicznej i międzyregionalnej. W ramach Rady działa 12 komisji między innymi: do spraw finansów, przemysłu, handlu i energetyki, ochrony środowiska, edukacji, nauki, kultury, sportu i turystyki, walki z przestępczością, gospodarki przestrzennej, wykorzystania środków unijnych, a także pracy i polityki społecznej.
Stronie rosyjskiej komisji przewodniczył Oleg Grazniecki minister polityki socjalnej rządu obwodu kaliningradzkiego, któremu towarzyszyli przedstawiciele regionu bałtyckiego ds. polityki socjalnej, dyrektorzy placówek opiekuńczych i biur zatrudnienia regionu.

Wojciech Pleciński z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przewodniczący komisji reprezentujący stronę polską podkreślił, że wybór Powiatu Pruszkowskiego na miejsce wizyty delegacji komisji Rady nie był przypadkowy. Doświadczenie, ciekawa działalność i dobre praktyki miejscowych ośrodków pomocy społecznej i urzędu pracy prowadzone przy wsparciu Starostwa są znane i cenione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Posiedzenie komisji w Warszawie stało się znakomitą okazją do zaprezentowania gościom z Obwodu Kaliningradzkiego doświadczeń tego rejonu Mazowsza. Po uroczystym powitaniu w imieniu Starosty Elżbiety Smolińskiej, Wicestarosta Agnieszka Kuźmińska przedstawiła historię i strukturę administracji samorządowej na przykładzie Powiatu Pruszkowskiego, a także ogólne informacje na temat powiatu oraz zakres kompetencji, w których sprawy socjalne zajmują ważne miejsce.

Podczas spotkania w Starostwie, goście szczegółowo zapoznali się z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy oraz działaniami prowadzonymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Krótka wizyta w obydwu placówkach była dobrą okazją do wymiany uwag i opinii.

W wyjazdowej części spotkania Goście odwiedzili Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Wapiennej w Pruszkowie i Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie gdzie zapoznali się z inną sferą działalności – jak komentowali – bardzo ciekawą i potrzebną społecznie.

Na zakończenie wizyty, dziękując przedstawicielowi Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej za możliwość prezentacji osiągnięć i działań Powiatu Pruszkowskiego w tak wrażliwej sferze, jaką jest szeroko rozumiana pomoc społeczna, Wicestarosta Agnieszka Kuźmińska wyraziła nadzieję, że doświadczenia Powiatu Pruszkowskiego będą mogły być wykorzystane w pracy na terenie Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst