Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Dożynkowe Miasteczko Organizacji Pozarządowych

Aktualności

Polska, piękna, tradycja święta plonów gości w Powiecie Pruszkowskim już osiem lat.

Z roku na rok organizatorzy uatrakcyjniają spotkania dożynkowe. Od 2011 roku swoje stałe miejsce ma Miasteczko Organizacji Pozarządowych. W ostatnią niedzielę sierpnia 19 organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu przedstawiło swój dotychczasowy dorobek i plany. Prezentowano niemal wszystkie dziedziny życia społecznego, w których organizacje pozarządowe realizują zadania takie jak kultura, sport, turystyka, ochrona środowiska oraz pomoc dzieciom, ludziom starszym, osobom niepełnosprawnym.

Miasteczko tętniło życiem i do ostatnich chwil festynu cieszyło się niesłabnącym powodzeniem. – To ważne, żeby wiedzieć, u kogo szukać pomocy. Formy prezentacji z roku na rok są coraz ciekawsze – powiedział jeden z odwiedzających Miasteczko. To prawda, w swojej drugiej edycji członkowie pruszkowskich organizacji pozarządowych zadbali również o formułę spotkania. Harcerze i Seniorzy przy wsparciu zespołu „Wrzos” we wspólnym śpiewaniu i zabawie w ciekawy sposób zaprezentowali realizowany przez Chorągiew Pruszkowską ZHP i Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno Naukowe program realizowany, jako zadanie publiczne pn. „Żeby młodość wiedziała, a starość mogła”. Na program ten w budżecie powiatu przeznaczono 45.000 zł. Jest on odpowiedzią na ogłoszony przez Radę Europy w 2012 Rok Integracji Międzypokoleniowej, a jego realizacja przysporzy wielu korzyści dzięki wypracowaniu dobrych praktyk w zakresie integracji międzypokoleniowej.

Na Dożynkach, Miasteczko Organizacji Pozarządowych budziło duże zainteresowanie. Miasteczko zwiedziła również Starosta Pruszkowski Elżbieta Smolińska, która odwiedziła każde stoisko i spotkała się ze wszystkimi przedstawicielami organizacji pozarządowych. Był to bardzo ważny moment pozwalający na bezpośrednią rozmowę, podczas, której przekazywano Staroście informacje o najważniejszych sukcesach i problemach. Takie spotkania potwierdziły fakt, że Starosta postrzega organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Pruszkowskiego, jako bardzo cennego partnera w realizacji zadań publicznych, ponieważ skupiają one najbardziej aktywnych, pełnych inwencji i wrażliwości ludzi, dzięki którym inni mogą być szczęśliwsi, uwierzyć w siebie i w drugiego człowieka. Organizacje pozarządowe oczekują również szerokiego społecznego zainteresowania i są otwarte na rozszerzanie współpracy, na wszelkiego rodzaju wsparcie, które jest niezbędne w realizacji tak szczytnych celów.

Organizacje biorące udział w Miasteczku Organizacji Pozarządowych na Dożynkach Powiatu Pruszkowskiego w 2012 r.
„Neacola”
„Przywrócić Społeczeństwu”
„Aktywni Seniorzy z Komorowa”
„Pokolenia Pokoleniom”
„Polski Związek Niewidomych”
„Stowarzyszenie Krwiodawców”
„Szlakiem Tęczy”
„Przyszłość Pruszków Porozumienie”
„Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno Naukowe”
„Toto Animo”
„Komorowanie”
„Niezwykli”
„Tabularaza” – Teatr
Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodzin
Bank Żywności z Warszawy
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Pruszków
Związek Emerytów i Rencistów
„Przyłącz się do Nas”
„Na Górce”

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst