Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Aktualności
W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie pruszkowskim zakończyły się prace związane z budową 2 sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych oraz konserwacją nawierzchni 5 odcinków dróg powiatowych w ramach bieżącego utrzymania o łącznej długości ok 3,8 km. 
 
Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski wraz z Zarządem Powiatu Pruszkowskiego dokonał odbioru pełnej sygnalizacji świetlnej wraz z doposażeniem sygnalizacji świetlnej w doświetlenie 4 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Długiej i ul. Mostowej w Pruszkowie. Koszt inwestycji wyniósł 258 792,00 zł. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w kwocie  207 033,60 zł.
Uruchomiona została także wybudowana pełna sygnalizacja świetlna wraz z doposażeniem sygnalizacji świetlnej w doświetlenie 2 przejść dla pieszych przy ul. Alei Powstańców Warszawy i ul. Granicznej w Regułach w gminie Michałowice. Koszt inwestycji wyniósł 263 220,00 zł. Dofinansowanie z RFRD-PP: 210 576,00 zł.

Kolejnym zakończonym zadaniem w IV kwartale 2021 r. były remonty tzw. nakładek w czterech gminach powiatu pruszkowskiego:
– w Gminie Nadarzyn, w miejscowości Wola Krakowiańska na ul. Jastrzębskiej oraz w Krakowianach na ul. Młynowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Tarczyńską do Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. B. Markiewicza dokonano konserwacji nawierzchni na odcinku o długości 1200 m. 
– w Pruszkowie na ul. Promyka, na odcinku od ul. Wiśniowej do posiadłości nr 99 wykonana została nakładka o długości ok. 510 m oraz dostosowano przejście dla pieszych z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami.
– w Gminie Raszyn, w Falentach Nowych na ul. Falenckiej, na odcinku od ul. Pana Michała do ul. Olszynowej położono nakładkę na odcinku ok. 600 m. 
– w Gminie Brwinów, w miejscowości Biskupice i Krosna- Wieś na ul. Długiej na odcinku od DW nr 720 do skrzyżowania z ul. Józefowską wykonano konserwację nawierzchni o długości ok. 1200 m. oraz w miejscowości Krosna-Wieś, na ul. Józefowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą w kierunku ul. Promyka – długość 300 m.
Całkowity koszt wykonania konserwacji 5 odcinków dróg wyniósł 3 478 037,37 zł.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst