Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat Pruszkowski dołączył do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

Aktualności

Radni Powiatu Pruszkowskiego uchwałą numer XL.320.2021 z dnia 23 listopada 2021 r. wyrazili wolę dołączenia Powiatu Pruszkowskiego w poczet członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.  Z dniem 1 stycznia 2022 r.  Powiat Pruszkowski, uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z 17 grudnia 2021 r. znalazł się w gronie Jednostek Samorządu Terytorialnego będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, które zrzesza gminy i powiaty z terenu obszaru Metropolitarnego Warszawy.

Celem Metropolii Warszawa jest integracja gmin i powiatów, wsparcie idei samorządu terytorialnego oraz harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy metropolii warszawskiej poprzez wspólne rozwiązywanie problemów.

Stale rozrastająca się struktura „Metropolitarnej Warszawy” pozwala na skuteczniejsze działanie Stowarzyszenia w kwestiach związanych m.in. z rozwojem gospodarczym i społecznym.

Poszerzanie oraz zacieśnianie współpracy samorządów w ramach metropolii warszawskiej otwiera nowe możliwości dla powiatu pruszkowskiego związane z wdrażaniem funduszy europejskich.

„Metropolia Warszawa” wspiera swoich członków w zakresie:

  1. harmonijnego, społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Obszaru Metropolitalnego Warszawy;
  2. wspólnego kształtowania i integracji najważniejszych polityk mających wpływ na jakość życia mieszkańców Obszaru Metropolitalnego Warszawy;
  3. utrwalenia pozycji Obszaru Metropolitalnego Warszawy w międzynarodowej sieci metropolii;
  4. współpracy i wzajemnego wspierania się członków Stowarzyszenia we wszelkich działaniach na rzecz rozwoju;
  5. wzmacniania wpływu członków Stowarzyszenia na kształt i sposób realizacji zadań wspieranych w Obszarze Metropolitalnym Warszawy w ramach polityki spójności.

Członkami z terenu powiatu pruszkowskiego są także gminy: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst