Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Dofinansowanie do przebudowy LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie

Aktualności

Dzisiaj, 03 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Powiat Pruszkowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 000 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie”.

Planowana inwestycja doprowadzi do powstania nowoczesnego, przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budynku szkoły. Umożliwi to lepszy dostęp do oferty edukacyjnej dla uczniów oraz ułatwi codzienną pracę nauczycieli oraz personelu szkoły. W roku szkolnym 2019/2020 w 17 oddziałach uczyło się około 500 uczniów (5 klas I, 7 klas II (podwójny rocznik), 5 klas III). Po zakończonej inwestycji planowane jest 20 oddziałów, tj. po 5 klas na każdym poziomie, a w każdej klasie po 32 uczniów. Docelowy układ nowego budynku zakłada przebywanie maksymalnie 802 uczniów oraz 65 nauczycieli i pracowników obsługi.

Budowa i rozbudowa liceum realizowana będzie etapowo z uwagi na konieczność realizowania programów nauczania w części szkoły w czasie budowy inwestycji:
Etap I – rozbiórka części istniejących budynków oraz budowa części nowego obiektu;
Etap II – budowa II części budynku wraz z modernizacją sali gimnastycznej;
Etap III – modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w zakresie poprawy warunków akustycznych oraz zagospodarowanie terenu.

Należy podkreślić, że LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie nie jest tylko szkołą o charakterze lokalnym. Jej uczniami są również mieszkańcy ościennych gmin i powiatów. Inwestycja będzie zatem miała również wymiar ponadlokalny, przyniesie wymierne korzyści dla mieszkańców oraz będzie miała wpływ na umacnianie potencjału rozwojowego i podnoszenie konkurencyjności Powiatu oraz całego Województwa. Poprawa infrastruktury szkolnictwa posłuży podniesieniu jakości kształcenia i zwiększeniu potencjału dydaktycznego.

W imieniu społeczności szkolnej LO im. T. Kościuszki za otrzymane wsparcie serdecznie dziękujemy, Zarządowi Województwa Mazowieckiego na czele z Adamem Struzikiem, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego oraz Radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst