Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zakończona zodernizacja DP3110W na odcinku Koszajec – Biskupice przez miejscowość Krosna-Wieś

Aktualności

Zakończyła się modernizacja drogi powiatowej nr 3110W na odcinku Koszajec – Biskupice przez miejscowość Krosna-Wieś w powiecie pruszkowskim. Inwestycję na ul. Józefowskiej w Koszajcu podzielono na trzy odcinki, z których zrealizowano pierwsze dwa.  Na pozostałym odcinku drogi wykonano remont nawierzchni. Dla usprawnienia pełnego ciągu komunikacyjnego między drogą wojewódzką nr 720, a miejscowością Koszajec wykonano także remont nawierzchni ul. Długiej w Biskupicach.

Ogólny koszt inwestycji bez wykupów ul. Józefowskiej wyniósł  2 570 698 zł. Prace budowlane w tym zakresie przeprowadzono na przełomie 2020 i 2021 roku. Na inwestycję powiat pozyskał dofinansowanie od gminy Brwinów w wysokości 800 tys. Natomiast na remont przeznaczono kwotę 1 242 871,41 zł. Droga została oddana do użytku w tym miesiącu.

Efektem modernizacji jest wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na jezdni oraz obustronne pobocza na ostatnim odcinku planowanej inwestycji oraz na całej długości ul. Długiej w Krośnie i Biskupicach. Przeprowadzona modernizacja odgrywa istotną funkcję w układzie drogowym miasta Brwinów stanowiąc jego obwodnicę, jako alternatywna droga dojazdowa do okolicznych miejscowości powiatu pruszkowskiego. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa na newralgicznych odcinkach ograniczając zagrożenia dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Proces inwestycyjny przebiegał z trudnościami wynikającymi z uwarunkowań właścicielskich i przestrzennych. Podjęte działania korygujące umożliwiły wdrożenie optymalnego modelu realizacji przedsięwzięcia i zakończenie go w zakładanych ramach finansowych. Szczególne starania w tym względzie wykazał Grzegorz Kamiński Wicestarosta Pruszkowski  odpowiadający za drogi powiatowe. Zadaniem Starostwa jest dbanie o stan dróg powiatowych, budowa nowych odcinków i remonty są dlatego obowiązkowym punktem w naszych planach inwestycyjnych. Droga nr 3110W to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych zrealizowanych w ostatnich latach. Znaczącej poprawie ulegnie stan bezpieczeństwa, ale także komfort mieszkańców. To na co zwracam szczególną uwagę, to aby inwestycja przebiegała terminowo oraz nie prowadziła do przekroczeń budżetowych. W tym przypadku udało nam się z sukcesem zrealizować wszystkie z postawionych celów – powiedział  Grzegorz Kamiński Wicestarosta Pruszkowski. Łączna długość przebudowanej drogi wyniosła blisko 3 km, a całkowity koszt zrealizowanych zadań wyniósł 3 813 570 zł.

 

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst