Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

VI Europejski Kongres Samorządów

Aktualności

Gospodarka, Biznes i Zarządzanie, Inwestycje, Społeczeństwo, Zrównoważony Rozwój, Zdrowie i in. – w sumie dziesięć ścieżek tematycznych dominuje na VI Europejskim Kongresie Samorządów. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji zorganizowanej w Mikołajkach jest „Europa po pandemii: Jak odbudować lokalną gospodarkę?”. W dwudniowym wydarzeniu biorą udział liderzy samorządowi oraz przedstawiciele administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Misją Kongresu, organizowanego przez Instytut Studiów Wschodnich, jest budowanie korzystnej atmosfery i lepszych warunków współpracy między krajami środkowoeuropejskimi i regionami. Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw, ale także całego kontynentu.

Dużym atutem kongresu jest możliwość wymiany poglądów i prezentacji osiągnięć. Spotkania szczelnie wypełniają dwudniowy program. Jednym z ekspertów jest Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski, który przed panelem dyskusyjnym „Kultura fizyczna oraz sport – co samorząd może na tym zyskać?” udzielił wywiadu z cyklu „Historia Sukcesu”.

Podczas Kongresu został zaprezentowany Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego 2020 w Polsce, w którym Powiat Pruszkowski zajął wysokie 4. miejsce w kategorii powiaty ziemskie.  Jest to olbrzymie wyróżnienie, zwłaszcza, że analizowano finanse wszystkich powiatów ziemskich, a jest ich w Polsce 314, zatem konkurencja była bardzo duża. Ponadto, Powiat Pruszkowski został lepiej oceniony niż przed rokiem, kiedy w klasyfikacji uplasował się na 9. pozycji.

W Rankingu, wzorem poprzednich lat, wykazano analizę kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz dodatkowo uwzględniono koszty poniesione przez jednostki na walkę z COVID-19. Opracowanie zostało oparte na zestawieniu parametrów finansowych i obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Naukowcy zbadali sposób gospodarowania pieniędzmi publicznymi w oparciu o sprawozdania finansowe, składane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ze względu na specyficzną sytuację  spowodowaną pandemią COVID-19, w Rankingu zostały dodatkowo wyszczególnione kwoty wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

To duże wyróżnienie, ale przede wszystkim obiektywna ocena wysokiej jakości prac Zarządu Powiatu Pruszkowskiego i urzędników samorządowych oraz potwierdzenie kompetentnych działań Radnych Powiatu, którzy decydują o kierunku rozwoju powiatu.

Jest to niewątpliwy sukces całego zespołu. Na tak wysoką lokatę powiatu w rankingu wpłynęło przede wszystkim właściwe i oszczędne gospodarowanie zasobami finansowymi, które pozwoliło zrealizować wszystkie zamierzenia bez zaciągania dużego kredytu. Przyczyniło się do tego również efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych  – podkreśła Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski. – Wysoka pozycja w rankingu nie tylko buduje prestiż w środowisku samorządowym, ale przede wszystkim daje satysfakcję z dobrze wykonanej pracy dla dobra mieszkańców naszego powiatu.

Ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, co daje gwarancję jego wysokiego poziomu merytorycznego.

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst