Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Jedno życie – kampania Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie

Aktualności

Dzisiaj rozpoczyna się Międzynarodowa Kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” poświęcona tematyce przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w ramach której realizowany jest m.in. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2023. Akcja startuje w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet i potrwa do 10 grudnia, czyli do Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Te dni symbolicznie podkreślają, że przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie w ramach lokalnej kampanii „Jedno życie” zorganizował trzy koncerty Piotra Plichty „Poisona” skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu pruszkowskiego. Jest to kontynuacja przedsięwzięcia z października 2019 r., którego podstawowym celem jest działanie profilaktyczne zapobiegające przemocy, zaprzeczające mitom i stereotypom działającym na niekorzyść kobiet i dziewcząt doznających przemocy. W ramach podejmowanych działań ważne jest także uwrażliwienie odbiorców na problem, a także informowanie o formach udzielanego wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie zarówno lokalnym, jak i krajowym.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst