Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Austeria Raszyńska

Aktualności

Odrestaurowana Austeria Raszyńska – dawny zajazd pocztowy – została zrewitalizowana i udostępniona mieszkańcom. Ten zabytkowy budynek to jeden z najwspanialszych klasycystycznych zespołów zabudowań w Polsce. Wybudowany w latach 1784 – 1790 przez właściciela dóbr falenckich Piotra Teppera Starszego. Został zaprojektowany przez Szymona Bogumiła Zuga.

Dzisiaj odbyło się oficjalne otwarcie obiektu, w którym wzięli udział Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Agnieszka Kuźmińska, Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Rafał Sieradzki, Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego, Radni Powiatu Pruszkowskiego oraz przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, instytucji i organizacji.

W skład zabytkowego zespołu urbanistycznego w Raszynie wchodzą: zespół Austerii wraz z zewnętrznym dziedzińcem i murami go wydzielającymi oraz poczta, kościół pw. św. Szczepana i św. Anny, plebania, budynek dawnej szkoły oraz pozostałości placu rynkowego. XVIII-wieczny zespół Austerii oprócz roli „centrum targowego” pełnił także rolę stacji pocztowej na drodze z Warszawy do Krakowa i Wrocławia.

Pierwszy etap rewitalizacji Austerii został przeprowadzony w latach 2017-2020, natomiast drugi będzie realizowany w latach 2021-2023. Gmina Raszyn dąży do odbudowy całego zespołu Austerii.

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst