Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Finał Nagrody Literackiej im. Ks. Jana Twardowskiego

Aktualności

W niedzielę 7 listopada w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie uhonorowano laureatów tegorocznej edycji Nagrody Literackiej im. Ks. Jana Twardowskiego za rok 2020.

Uroczystość rozpoczęła się koncertem Zespołu Wyspy Dobrej Nadziei, po którym odczytano werdykt Kapituły Nagrody Literackiej im. Ks. Jana Twardowskiego.

Kapituła w składzie Barbara Gruszka-Zych, dr Wojciech Kaliszewski, Grzegorz Zegadło, Jan Rodzim i przewodniczący ks. Janusz Kobierski przyznała osiem wyróżnień: Janinie Osewskiej, Maciejowi Bieszczadowi, Krzysztofowi Czachorowskiemu, Mirosławowi Dzieniowi, Wojciechowi Kassowi, prof. Marianowi Kisielowi, Markowi Rapnickiemu oraz Andrzejowi Szubie, za tomy poezji ogłoszone w 2020 roku. Kapituła uhonorowała także medalem pamiątkowym za całokształt twórczości prof. Jacka Łukasiewicza, zmarłego 7 marca tego roku. Laudacje o nagrodzonych tomach wygłosił dr Wojciech Kaliszewski.

Agnieszka Kuźmińska, Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego pogratulowała finalistom wyróżnień, podziękowała organizatorom za wysiłek, jaki włożyli w przygotowanie kolejnej już edycji wydarzenia, podkreślając ich duży wkład w promowanie poezji i kultury. Słowa podziękowania skierowała także do pani Agnieszki Krysińskiej, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie za zorganizowanie konkursu i wystawy pokonkursowej prac plastycznych VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Twórczość ks. Jana Twardowskiego widziana oczami dziecka”.

Fundatorem wyróżnień Nagrody Literackiej im. Ks. Jana Twardowskiego było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a organizatorem wydarzenia – Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst