Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXXIX Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038), zapraszam na XXXIX sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 4 listopada 2021 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym w związku z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568 ze zmianami).

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038 i 1834), zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.


Porządek obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

  1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-465/2021/.
  4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2021/BR-466/2021/.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

Rafał Sieradzki

 

Materiały do pobrania:

BR_465_2021_zmiany wpf
BR_466_2021_zmiany w budżecie

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst