Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Podpisanie umowy na budowę kładki na rzece Utracie w miejscowości Moszna

Aktualności

Dzisiaj Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski i Grzegorz Kamiński, Wicestarosta Pruszkowski podpisali z wykonawcą inwestycji – Rafałem Gorczycą, Wiceprezesem firmy Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BUDOWNICTWO Spółka Komandytowa –  umowę na budowę kładki na rzece Utracie w miejscowości Moszna – Wieś. Kładką będzie poprowadzona ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych przy drodze powiatowej nr 3111W.

Łączny koszt prac budowlanych inwestycji wynosi  1 177 728,69 zł. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych Powiatu Pruszkowskiego w kwocie 894 147,69 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 283 581,00 zł.

Termin zakończenia robót planowany jest na 10.12.2021 r.

Dzięki inwestycji wzrośnie bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych w rejonie mostu na Utracie we wsi Moszna. Obecnie brak wydzielonego pasa ścieżki rowerowej powoduje, że rowerzyści muszą zjeżdżać na jezdnię. Budowa przeprawy mostowej przez rzekę zlikwiduje istniejące zagrożenie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst