Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXXVIII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038), zapraszam na XXXVIII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 19 października 2021 r. o godz. 17:30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038), zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Informacja Nr 22/2021 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 26 sierpnia 2021 roku do 5 października 2021 roku /BR-448/2021/.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-449/2021/.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2021 /BR-450/2021/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2022 r. za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu /BR-451/2021/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 /BR-452/2021/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-453/2021/.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-454/2021/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-455/2021/.
 14. Sprawozdanie o stanie realizacji zadań inwestycyjnych kubaturowych i drogowych /BR-456/2021/.
 15. Informacja na temat realizacji zadań związanych z promocją powiatu /BR-457/2021/.
 16. Informacja o wyniku finansowym za I półrocze SPZZOZ w Pruszkowie /BR-427/2021/.
 17. Informacja o składanych oświadczeniach majątkowych.
 18. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Powiatu Pruszkowskiego

Rafał Sieradzki

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Materiały do pobrania:

BR.0000.47.2021_porządek XXXVIII sesji RP
BR_427_2021_wykonanie planu finansowego za I półrocze SPZZOZ_wraz z korektą
BR_448_2021_informacja o pracy Zarządu od 26.08 do 5.10.2021.
BR_449_2021_zmiany w wpf
BR_450_2021_zmiany w budżecie
BR_451_2021_opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu
BR_452_2021_program współpracy Powiatu z NGO
BR_453_2021_rezygnacja z funkcji członka Rady Społecznej przy SPZZOZ
BR_454_2021_zmiany w spr. powołania Rady Społecznej przy SPZZOZ
BR_455_2021_regulamin Rady Społecznej przy SPZZOZ
BR_456_2021_sprawozdanie o stanie realizacji zadań inwestycyjnych
BR_457_2021_informacja na temat realizacji zadań związanych z promocją Powiatu

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst