Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Oświadczenie

Aktualności

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego planując realizację budowy nowego odcinka ul. Sienkiewicza w Pruszkowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Parkową, a także rozbudową ul. Miry Zimińskiej- Sygietyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego zlecił do wykonania specjalistyczną opinię dendrologiczną w zakresie oceny możliwości i technologii przesadzenia drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją.

Opinię wykonał biegły sądowy w zakresie leśnictwa, ochrony i pielęgnacji drzew przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, inspektor nadzoru przy pielęgnacji i ochronie drzew, ekspert przyrodniczy, a także rzeczoznawca ds. ekologii, ochrony środowiska oraz leśnictwa, prowadzący działalność pod nazwą  Pracownia Przyrodnicza Korona Tomasz Łyszcz.

W wyniku oględzin Pracownia wytypowała 9 drzew, które zostały zakwalifikowane jako drzewa możliwe do przesadzenia. Wskazano również 7 drzew możliwych do adaptacji czyli do pozostawienia po przycięciu koron.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst