Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXXVII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038), zapraszam na XXXVII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 28 września 2021 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038), zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji Wicestarosty Pruszkowskiego /BR-440/2021/.
 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie powołania komisji skrutacyjnej
  /BR-441/2021/.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru Wicestarosty Pruszkowskiego /BR-442/2021/.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-443/2021/.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2021/BR-444/2021/.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przystąpienia do związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe”/BR-445/2021/.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe” /BR-446/2021/.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego

Rafał Sieradzki

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 i z 2021 r. poz. 1038) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Materiały do pobrania:

BR.0000.43.2021_wniosek o zwołanie sesji
BR.0000.44.2021_porządek XXXVII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego
BR_440_2021_przyjęcie rezygnacji wicestarosty1
BR_441_2021_powołanie komisji skrutacyjnej
BR_442_2021_powołanie wicestarosty
BR_443_2021_zmiany wpf
BR_444_2021_zmiany budżet
BR_445_2021_przystąpienie do związku powiatowo-gminnego
BR_446_2021_przyjęcie statutu związku powiatowo_gminnego

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst