Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego

Aktualności

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu aktualizacji „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W dniu 24 sierpnia 2021 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1324/250/2021 w sprawie przyjęcia projektu „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+” stanowiącej aktualizację „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i skierował dokument do konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne przeprowadza się od dnia 27 sierpnia 2021 r. do dnia 10 października 2021 r.

Z treścią projektu SRWM 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją i informacjami związanymi z procesem konsultacji można zapoznać się na stronie internetowej: www.mbpr.pl (w zakładce: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+). Dokumenty wyłożone są do wglądu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w godzinach pracy Urzędu. Ewentualne uwagi do projektu można zgłaszać poprzez formularz pocztą elektroniczną na adres: konsultacjespoleczne@mbpr.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

więcej informacji >>  https://www.mbpr.pl/aktualnosci-490,komunikat.html (link otwiera się w nowej zakładce)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst