Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Rozpoczęcie roku szkolnego

Aktualności

Po wakacyjnej przerwie uczniowie powiatu pruszkowskiego wrócili do szkół. Nowy rok szkolny tradycyjnie rozpoczął się apelami, w których wzięli udział Członkowie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Agnieszka Kuźmińska oraz Grzegorz Kamiński. Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego złożyli nauczycielom życzenia sukcesów i spełnienia w pracy zawodowej, a uczniom, aby nauka była intelektualną przygodą i inspiracją do rozwijania nowych umiejętności.

Najlepsi uczniowie i absolwenci szkół ponadpodstawowych zostali wyróżnieni stypendiami Starosty Pruszkowskiego za naukowe, sportowe i artystyczne osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021. Serdecznie gratulujemy!

Stypendia naukowe Starosty Pruszkowskiego przyznaje się uczniom, którzy:

 • zostali laureatami olimpiad przedmiotowych i tematycznych oraz turniejów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej i kuratora oświaty;
 • osiągnęli w szkołach podstawowych i gimnazjum średnią ocen co najmniej 5,20,
  a w szkołach ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych co najmniej 5,00 oraz posiadają wzorową ocenę z zachowania i spełniają przynajmniej dwa z następujących kryteriów:
 1. posiadają co najmniej dwie oceny celujące z przedmiotów: język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia lub co najmniej dwie oceny celujące z kierunkowych przedmiotów zawodowych,
 2. reprezentowali szkołę w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim i zajęli I, II albo III miejsce lub uzyskali tytuł laureata lub finalisty;
 3. aktywnie działali społecznie w organizacjach społecznych szkolnych
  lub pozaszkolnych;
 • uzyskali co najmniej 90% wynik ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów
  na egzaminie maturalnym, zarówno w części pisemnej jak i ustnej.

Stypendia sportowe Starosty Pruszkowskiego można przyznać uczniom, którzy:

 • w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, ujętych w kalendarium polskiego związku sportowego danej dyscypliny sportowej, reprezentowali szkołę lub klub sportowy i zajęli I, II albo III miejsce w dyscyplinach indywidualnych lub konkurencjach zespołowych;
 • na świadectwie ukończenia danego roku nauki nie mają ocen niedostatecznych i dopuszczających oraz posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Stypendia artystyczne Starosty Pruszkowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, można przyznać uczniom, którzy:

 • w konkursach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim zajęli I, II albo III miejsce indywidualnie lub zespołowo albo odnieśli sukces artystyczny rangi co najmniej ogólnopolskiej;
 • na świadectwie ukończenia danego roku nauki nie mają ocen niedostatecznych i dopuszczających oraz posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Wnioski o przyznanie stypendiów mogą składać dyrektorzy szkół.

W LO im. Tadeusza Kościuszki za rok 2020/2021 stypendia naukowe otrzymali:

Patrycja Fruba – średnia ocen 5,43;

Karolina Bąkiewicz – średnia ocen 5,00 i średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 97,00 %;

Aleksandra Pacyna – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 94,67 %;

Wiktoria Włodarczyk – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 93,33 %;

Paweł Kruszyński – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 93,33 %;

Adam Dawidowski – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 93,00 %;

Woletta Kania – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 92,67,00 %;

Jadwiga Olszak – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 92,33 %;

Karolina Dominiak – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 92,33 %;

Aleksandra Duda – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 92,00 %;

Klaudia Niemczyk – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 91,67 %;

Mikołaj Baliszewski – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 91,67 %;

Oliwia Bednarek – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 91,00 %;

Ilona Skrzypczak – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 91,00 %;

Melania Mosak – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 91,00 %;

Urszula Tyc – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 90,66 %;

Małgorzata Kulesza – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 90,33 %;

Kinga Boczkowska – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 90,00 %;

Jan Leśnik – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 90,00 %.

W LO im. Tomasza Zana za rok szkolny 2020/2021 stypendia naukowe otrzymali:

Kamil Krzemiński – średnia ocen 5,22;

Julia Koper – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 97,00 %;

Natalia Kopeć – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 94,00 %;

Grzegorz Ruciński – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 92,00 %;

Adam Bajerski – średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 91,67 %;

Natalia Koprzywa -średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 91,33 %;

Bartłomiej Bogdewicz -średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 90,67 %;

Bartosz Ruszkowski -średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 90,67 %;

Wiktoria Gajewska -średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 90,33 %;

Zofia Bednarz -średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 90,33 %.

W LO im. Tomasza Zana za rok szkolny 2020/2021 stypendium sportowe otrzymali:

Bartłomniej Bogdewicz – za zajęcie I miejsca na Mistrzostwavch Polski Juniorów do lat 18 w Trójboju Siłowym Klasycznym w kategorii 93kg;

Krzysztof Stąporek – za zajęcie I miejsca w Tenisie Stołowym Drużynowym na XXXVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych.

W LO im. Tomasza Zana za rok szkolny 2020/2021 stypendium artystyczne otrzymała:

Magdalena Drezler – za zajęcie I miejsca w Krajowych Mistrzostwach IDO 2021 w kategorii Street Dance Show Group.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy im. Ks. Jana Twardowskiego stypendium artystyczne otrzymali:

Mateusz Świderski – za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Słoneczna Zakładka 2021 „Bądź marzycielem – wizja przyszłości”;

Aleksander Pieskiszew – za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym  Słoneczna Zakładka 2021 „Bądź marzycielem – wizja przyszłości”.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych za rok szkolny 2020/2021 stypendia naukowe otrzymali:

Julia Regulska – średnia ocen 5,21;

Agnieszka Szczepaniak – średnia ocen 5,00.

W Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica za rok szkolny 2020/2021 stypendia naukowe otrzymali:

Marcelina Turczyk – średnia ocen 5,47;

Konrad Pawlak – średnia ocen 5,13;

Przemysław Popławski –  średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym – 92,33 %.

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst