Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Dofinansowanie do edukacji

Aktualności
Wczoraj Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz Marek Michalak Zastępca Naczelnika Wydziału Finansów i Budżetu Powiatu Pruszkowskiego podpisali:
1.Umowę o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie w kwocie  199 804,00 zł zadania pn. „Remont sali gimnastycznej w Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie”.
2.Aneks do umowy z dnia 23.07.2020 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” dotyczący:
➡️ „Szkoleń dla nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie”;
➡️ „Wyposażenie szkół i placówek w pakiety oprogramowań do wspierania nauki w ramach zajęć zdalnych”;
➡️ „Wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych”,
W naszym powiecie wsparcie nauki zdalnej trafiło do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie o którym pisaliśmy tutaj: http://www.powiat.pruszkow.pl/informacje/27535 . Obecnie podobną inicjatywą objęty zostanie Nansen Piastów o szacunkowej wartości około  80 000,00 zł.
Fot. Gmina Nadarzyn
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst