Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wręczenie aktów mianowania nauczycielom

Aktualności

Na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odbyła się uroczystość wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez Starostę Pruszkowskiego Krzysztofa Rymuzę oraz Członków Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Agnieszkę Kuźmińską oraz Zdzisława Brzezińskiego.

Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego. Nauczyciele, zatrudnieni zgodnie z posiadami kwalifikacjami, uzyskują  stopień nauczyciela mianowanego po odbyciu stażu, który trwa 2 lata i 9 miesięcy, uzyskaniu pozytywnej oceny pracy za okres stażu oraz zdaniu egzaminu przed komisją powołaną przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego. Akt nadania stopnia awansu zawodowego następuje w drodze decyzji administracyjnej Starosty Pruszkowskiego.

Nauczyciele złożyli ślubowanie według roty zawartej w ustawie Karta Nauczyciela:
,,Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. ”

Stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:
Joanna Maria Korzyńska z Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie,
Katarzyna Rutkiewicz z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie,
Katarzyna Mariola Wojtczak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych  w Pruszkowie,
Dorota Ewa Futyma z Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie,
Magdalena Grzęda ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie,
Emilia Wabińska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie,
Jarosław Otton ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie,
Adam Marcin Sarnacki z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica  w Pruszkowie.

Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski pogratulował nauczycielom awansu, dziękując za zaangażowanie i pracę, a także życzył satysfakcji i spełnienia zawodowego w dalszej karierze.

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst