Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XIII edycja konkursu Innowator Mazowsza

Aktualności

Rozpoczęła się XIII edycja konkursu Innowator Mazowsza – jednej z najważniejszych inicjatyw Województwa Mazowieckiego, promującej innowacyjne rozwiązania w sektorach biznesu oraz nauki. Głównym celem konkursu jest wyłonienie talentów w dziedzinie nauki i przedsiębiorczości oraz promowanie proinnowacyjnych postaw w regionie. Do wygrania nie tylko status Innowatora Mazowsza, ale także nagrody finansowe. Nabór wniosków trwa do 7 września 2021 r.

Więcej o konkursie na stronie  https://innowatormazowsza2021.pl/.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie młodych talentów spośród naukowców i firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które opracowały i wdrożyły innowacyjne rozwiązania w regionie Mazowsza.

Ideą Konkursu jest wsparcie i promocja roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Konkurs ma także za zadanie zawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i Samorządem Województwa mazowieckiego.

Zasady konkursu:

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Naukowiec.

Nabór wniosków trwa do 7.09.2021 r. Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pomocą formularzy dostępnych pod: innowatormazowsza2021.pl. W konkursie do  wygrania są atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe. Łączna pula nagród to aż 113 tys. zł oraz atrakcyjne nagrody od Partnerów Konkursu.

Kategoria „Innowacyjna Firma” – dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa mazowieckiego, które mogą wykazać się wprowadzeniem innowacyjnego produktu, usługi, technologii lub innowacji organizacyjnej.

Kategoria „Innowacyjny Naukowiec” – skierowana jest do naukowców, których praca doktorska dotyczy innowacyjnych rozwiązań, możliwych do zastosowania w praktyce biznesowej. Dotyczy to zarówno innowacji technicznych (produktowych i procesowych), organizacyjnych, marketingowych.

Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, który podejmuje szereg inicjatyw, służących rozwojowi innowacji, będących przestrzenią do kształcenia i nagradzania najbardziej kreatywnych przedsiębiorców i naukowców. Wykonawcą XIII edycji jest Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, która działa na rzecz edukacji i rozwoju w zakresie przedsiębiorczości.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst