Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja o obsłudze interesantów

Aktualności

Przypominamy, że Starostwo Powiatowe w Pruszkowie jest otwarte dla Mieszkańców. Oznacza to, że na wizytę w urzędzie można przyjść bez wcześniejszego umówienia się. Jednocześnie informujemy, że zachowaliśmy możliwość rezerwacji wizyt za pośrednictwem internetowego systemu dostępnego na stronie internetowej powiat.pruszkow.pl.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że:

  • utrzymuje się minimalny limit 10 m2 powierzchni sali obsługowej na 1 osobę – SALA A – 20 osób i sala B 10 osób,
  • dopuszcza się możliwość poruszania interesantów tylko na parterze budynku, z wyłączeniem pięter I-IV,
  • zobowiązuje się interesantów do przestrzegania obowiązujących zaleceń sanitarnych, a w szczególności zachowania stosownego dystansu, dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa maseczką,
  • zachowuje się możliwość umawiania wizyt za pośrednictwem internetowego systemu rezerwacji dostępnego na stronie internetowej www.powiat.pruszkow.pl w zakładce: Mieszkańcy/zarezerwuj wizytę,
  • uruchamia się system kolejkowy z zachowaniem wymogu pobierania biletów z biletomatów umieszczonych w salach obsługi zarówno przez osoby umówione, jak i osoby nieumówione.

UWAGA! Realizacja obsługi bez umówienia wizyty wymaga przybycia do urzędu z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby pracownicy mieli możliwość załatwienia Państwa sprawy. Warunkiem dokonania obsługi jest pobranie biletu z biletomatu. Ze względu na konieczność wykonania czynności związanych z zakończeniem dnia pracy (raporty, zamówienia dokumentów) bilety wydawane są w poniedziałki i środy do godz. 17:30, we wtorki i czwartki do godz. 15:30, w piątki do 13:30. Możliwe jest wcześniejsze samoczynne zakończenie wydawania biletów w przypadku, gdy system kolejkowy przeliczy, że czas obsługi wykracza poza czas pracy urzędu.

UWAGA! Realizacja obsługi po umówieniu wizyty wymaga przybycia do urzędu 10 minut przed planowaną godziną wizyty oraz pobrania biletu poprzez wybranie ikony „R – umówiona wizyta na monitorze dotykowym biletomatu, wpisanie 6-cyfrowego kodu rezerwacji – nieodebranie biletu do godziny zaplanowanej wizyty powoduje anulowanie rezerwacji. Po pobraniu biletu Interesant zostanie przywołany przez system do pierwszego wolnego stanowiska obsługującego operację wybraną przez Interesanta.

Na stanowiskach w salach obsługi wykonywane są następujące operacje:

Ponadto Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami informuje, że szczegółowe informacje z przedmiotowego zakresu oraz wnioski do pobrania znajdują się pod adresem: https://bip.powiat.pruszkow.pl/dokument,iddok,271,idmp,197,r,o

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst