Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Aktualności
Przypominamy, że w Powiecie Pruszkowskim możecie Państwo swobodnie korzystać z profesjonalnej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Jak skorzystać z pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego?
Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod numerem telefonu 22 738-14-63 lub mailowo pod adresem: npp@powiat.pruszkow.pl

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
– poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Więcej na powyższy temat na stronie: https://bit.ly/2XcS59P
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst