Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat Pruszkowski z kolejnym dofinansowaniem dla DPS w Czubinie!

Aktualności

Powiat Pruszkowski, jako organ prowadzący Dom Pomocy Społecznej w Czubinie, otrzymał w drugim naborze projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” dofinansowanie w wysokości 19 494,10 zł. Środki z grantu przeznaczone zostaną na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek pracujących w Domu Pomocy Społecznej mających bezpośredni kontakt z pensjonariuszami.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst