Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium

Aktualności

XXXIV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego była jedną z najważniejszych w tym roku. W jej trakcie omówiono Raport o stanie Powiatu Pruszkowskiego, zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, a co najważniejsze udzielono Zarządowi wotum zaufania i absolutorium.

Obrady trwały długo, a to za sprawą rozbudowanego porządku obrad. W pierwszej kolejności Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski omówił Raport o stanie Powiatu Pruszkowskiego za 2020 rok. Dokument ten zyskał pozytywną ocenę radnych, tym bardziej że w pełni został opracowany przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. W dalszej części sesji Rada Powiatu Pruszkowskiego zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok oraz zapoznała się z opinią przedłożoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową i opinią z badania sprawozdania finansowego sporządzoną przez biegłego rewidenta. Przedstawione dokumenty potwierdziły, że Zarząd Powiatu prawidłowo prowadził gospodarkę finansową i właściwie realizował budżet. Wszystko to zdecydowało o tym, że Rada ponownie udzieliła Zarządowi absolutorium, stosunkiem głosów: 16 „za” przy 8 „przeciw”.

Na sesji miało miejsce także uroczyste ślubowanie nowego radnego – Mariusza Baranowskiego, który zajął miejsce Urszuli Wojciechowskiej i reprezentuje KWW Dobro Wspólne. Został on Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, członkiem Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz członkiem Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Co ważne, radni ze swojego grona wybrali również nowego Wiceprzewodniczącego Rady. Został nim Artur Świercz z KWW Dobro Wspólne.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst