Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wydawanie paszportów

Aktualności

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że:

  • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej osobiście składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie. W przypadku obecności jednego z rodziców/opiekunów wymagane jest dostarczenie oryginału stosownego orzeczenia sądu lub pisemnej zgody drugiego rodzica na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu, poświadczonej za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza. Obecność osoby małoletniej jest wymagana po ukończeniu 5 roku życia.
  • Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego może dokonać jeden rodzic lub ustanowiony przez sąd opiekun.
  • Składanie wniosków o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór paszportu przez osoby pełnoletnie odbywa się osobiście.

Ponadto informujemy, że z uwagi na dużą liczbę składanych wniosków paszportowych w okresie wakacyjnym, czas oczekiwania na załatwienie sprawy jest wydłużony. Prosimy o cierpliwość, ponieważ dokładamy wszelkich starań, aby zadania realizować możliwie jak najszybciej. W chwili obecnej czas oczekiwania na wyrobienie paszportu wynosi około 3 tygodni. W sytuacjach niecierpiących zwłoki zachęcamy do odwiedzania punktów paszportowych w Warszawie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst