Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXXIV Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Uprzejmie zapraszam na XXXIV sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 22 czerwca 2021 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy  ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.
Kliknij TUTAJ


Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 6. Informacja Nr 20/2021 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie
  od 29 kwietnia 2021 roku do 9 czerwca 2021 roku /BR-403/2021/.
 7. Raport o stanie Powiatu Pruszkowskiego za 2020 rok i debata nad raportem
  /BR-402/2021/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego wotum zaufania /BR-413/2021/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 /BR-404/2021/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
  za 2020 /BR-414/2021/.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-405/2021/.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2021 /BR-406/2021/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego /BR-407/2021/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych dla spółek wodnych, trybu postępowania i sposobu ich rozliczania /BR-408/2021/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej
  w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 643/3 z obrębu 20 m. Brwinów /BR-409/2021/.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej
  w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 643/4 z obrębu 20 m. Brwinów /BR-410/2021/.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 313/15 oraz nr ew. 317/3 z obrębu Moszna Wieś gm. Brwinów /BR-411/2021/.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli
  w zakresie legalności sprawowania mandatu przez radnego /BR-415/2021/.
 19. Sprawozdanie finansowe Muzeum Dulag 121 Samorządowej Instytucji Kultury w Pruszkowie za 2020 rok /BR-412/2021/.
 20. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 22. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

Rafał Sieradzki

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Materiały do pobrania:
BR_402_2021_raport o stanie powiatu1
BR_403_2021_informacja o pracy Zarządu
BR_404_2021_sprawozdanie finansowe s. 1_76
BR_404_2021_sprawozdanie finansowe s. 77_152
BR_405_2021_zmiany wpf
BR_406_2021_zmiany w budżecie
BR_407_2021_zaciągnięcie kredytu długoterminowego
BR_408_2021_zasady udzielania dotacji celowych dla spółek wodnych
BR_409_2021_zbycie nieruchomości Brwinów_643_3
BR_410_2021_zbycie nieruchomości Brwinów_643_4
BR_411_2021_nabycie_bezprzetargowe_ nieruchomości _Moszna Wieś
BR_412_2021_muzeum Dulag 121_sprawozdanie finansowe
BR_412_2021_sprawozdanie finansowe Muzeum Dulag 121
BR_413_2021_wotum zaufania BR_414_2021_absolutorium
BR_415_2021_zlecenie kontroli komisji rewizyjnej

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst