Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Minęła połowa kadencji – podsumowanie Starosty Pruszkowskiego

Aktualności, Samorząd

Szanowni Państwo! Jesteśmy w połowie szóstej kadencji samorządu Powiatu Pruszkowskiego. To dobry moment na podsumowanie naszych działań. Na samym początku chciałbym podziękować za współpracę i codzienny wysiłek zarówno byłym, jak i obecnym Członkom Zarządu oraz Radnym Powiatu Pruszkowskiego, z którymi przyszło mi pracować na co dzień. Szczególnie podkreślam rolę, jaką odegrał w naszym działaniu Wicestarosta Pruszkowski ś.p. Wojciech Gawkowski. Wyrazy wdzięczności kieruję także w stronę wszystkich Współpracowników ze Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. Dziękuję również wszystkim Państwu, z którymi miałem okazję spotkać się na samorządowej drodze.

Minione 2,5 roku było czasem intensywnej i wytężonej pracy. Mimo pewnych trudności – chociażby tych wynikających z wybuchu pandemii – udało nam się zrealizować liczne cele, które postawiliśmy sobie na początku kadencji.

Był to przede wszystkim okres realizacji wielu działań inwestycyjnych, m.in.:
– rozpoczęcie budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie;
– rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie;
– rozpoczęcie budowy hali praktyk szkolnych z zapleczem dydaktycznym i szatniowo-sanitarnym przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie;
– intensywne przygotowania do rozpoczęcia długo wyczekiwanej inwestycji, jaką jest modernizacja oraz przebudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie;
– przygotowywanie inwestycji budowy Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie;
– budowa ronda na skrzyżowaniu dróg: ul. Powstańców, ul. Plantowej oraz ul. Stalowej w Pruszkowie;
– budowa ronda na skrzyżowaniu dróg: ul. Komorowskiej i ul. Pogodnej w Pruszkowie;
– budowa ronda przy ulicy Platanowej w Młochowie;
– inwestycje liniowe w formie przebudowy, np. ul. Komorowskiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Brzozową, a torami WKD w Granicy oraz skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Lawendową; skrzyżowania dróg: Al. Armii Krajowej, ul. Ks. Józefa i ul. Andrzeja w Pruszkowie; skrzyżowania dróg: Al. Kasztanowej, ul. Osiedlowej i ul. Młodości w Ruścu; ul. Solidarności w Parzniewie; ul. Józefowskiej w Brwinowie, a także przebudowy obiektów inżynieryjnych, tj. budowa mostu w Czubinie, przebudowa mostu w Nadarzynie, a także modernizacja mostu w Raszynie w Al. Krakowskiej.
– wykonanie wielu kilometrów nakładek asfaltowych, jak i również odwodnień w drogach powiatowych, doświetleń przejść dla pieszych oraz sygnalizacji świetlnych.

W trakcie bieżącej kadencji, mimo wielu trudnych wyzwań osiągnęliśmy również sporo sukcesów. W 2020 roku Powiat Pruszkowski został finalistą Konkursu „Innowacyjny Samorząd” w kategorii „Powiaty”, który był organizowany przez Serwis Samorządowy PAP, a rok później otrzymaliśmy również wyróżnienie! W 2020 roku zajęliśmy także wysokie – 9 miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce. Rok 2021 wiąże się jeszcze z otrzymaniem 2 miejsca w konkursie „Samorządowy Lider Cyfryzacji”.

Osiągnięcia VI kadencji samorządu Powiatu Pruszkowskiego to również osiągnięcia kulturalne i inicjatywy społeczne. W 2019 roku zorganizowaliśmy kilkudniowe obchody z okazji 20-lecia istnienia samorządu i 30-lecia Wolności wraz z galą samorządową. Godnym uwagi jest też fakt organizacji konwentu powiatów z terenu województwa mazowieckiego otwierającego nowe kierunki współpracy samorządów w zakresie rozwoju drogownictwa i komunikacji. Nie sposób nie wspomnieć o koncertach w wykonaniu Artystów z Filharmonii Narodowej, koncercie Jacka Kawalca oraz muzycznym stand-up’ie Czesława Mozila z okazji Dnia Kobiet. Powiat Pruszkowski nawiązał stałą współpracę ze Stowarzyszeniem K40, której efektem była organizacja licznych salonów poezji. Byliśmy także inicjatorem wielu wydarzeń kulturalnych w formie zdalnej organizowanych na osłodę covidowej rzeczywistości.

Wspieraliśmy szereg inicjatyw kulturalnych, społecznych, edukacyjnych i sportowych poprzez przyznanie Patronatu Honorowego Starosty Pruszkowskiego. Pamiętaliśmy o podkreślaniu wszystkich rocznic oraz wydarzeń patriotycznych istotnych dla naszej tożsamości narodowej.

W trakcie trwania szóstej kadencji podejmowaliśmy się wielu wyzwań strategicznych oraz organizacyjnych. Można do nich zaliczyć wdrożenie e-usług oraz szeroko pojętej cyfryzacji w funkcjonowaniu starostwa. Oczywistym jest fakt, że nie wszystkie działania były zaplanowane. Niektóre zjawiska pojawiły się nieoczekiwanie, jak chociażby wybuch pandemii. Przez zagrożenie z niej wynikające wiele planów musieliśmy zmodyfikować, a nawet chwilowo wstrzymać. Zmiana codzienności wymagała nierzadko całkowitego przeorganizowania naszej pracy i dostosowania formy naszych działań do covidowej rzeczywistości. Fakt zagrożenia koronawirusem wiązał się również z zaangażowaniem się we wszelką pomoc osobom potrzebującym oraz instytucjom, czy koniecznością zapewnienia maksymalnej pomocy naszym jednostkom organizacyjnym, szkołom i placówkom oświatowym.

Bardzo dużo już za nami. Przed Zarządem Powiatu Pruszkowskiego kolejne 2,5 roku intensywnych działań. Proszę życzyć nam powodzenia! Ja z kolei życzę sobie i Państwu, abyśmy ostatniego dnia szóstej kadencji samorządu Powiatu Pruszkowskiego byli zadowoleni z naszej pracy!

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Rymuza
Starosta Pruszkowski

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst