Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

Do końca Regionalnego Konkursu Grantowego zostało 26 dni!

Aktualności

Szanowni Państwo,
przypominamy, że Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 1 sierpnia ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego!

W konkursie o dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2012 roku mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Celem projektów realizowanych w ramach Programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (w wieku 13 – 19 lat) z małych miejscowości.

Termin składania wniosków mija 11 października 2011 roku.
Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz link do elektronicznego formularza znajdują się na stronie

http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/?cid=969

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst