Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Do końca Regionalnego Konkursu Grantowego zostało 26 dni!

Aktualności

Szanowni Państwo,
przypominamy, że Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 1 sierpnia ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego!

W konkursie o dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2012 roku mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Celem projektów realizowanych w ramach Programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (w wieku 13 – 19 lat) z małych miejscowości.

Termin składania wniosków mija 11 października 2011 roku.
Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz link do elektronicznego formularza znajdują się na stronie

http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/?cid=969

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst