Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ćwiczenie z wykorzystaniem systemów alarmowania

Aktualności

W dniach 17-21 maja 2021 r. na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzone zostanie ćwiczenie systemu wczesnego ostrzegania, w ramach którego zorganizowany będzie radiowy trening systemu powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza oraz praktyczne uruchomienie syren alarmowych wchodzących w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania.

Podczas ćwiczenia taktyczno-specjalnego RENEGADE/SAREX-21 uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Ponadto emitowane będą komunikaty głosowe wynikające z przebiegu ćwiczenia informujące o rozpoczęciu treningu oraz próbie systemu ostrzegania i alarmowania. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu nalotów z powietrza. W związku z tym mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst