Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXXIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności, Samorząd

Uprzejmie zapraszam na XXXIII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 11 maja 2021 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

Transmisja obrad – kliknij TUTAJ.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Informacja Nr 19/2021 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie
  od 12 marca 2021 roku do 28 kwietnia 2021 roku /BR-385/2021/.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR-386/2021/.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2021 /BR-387/2021/.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 20/1 z obrębu Żółwin gm. Brwinów /BR-388/2021/.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia standardów kształtowania zieleni w Powiecie Pruszkowskim /BR-389/2021/.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju elektromobilności Powiatu Pruszkowskiego na lata 2019-2040 /BR-390/2021/.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-397/2021/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-398/2021/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-399/2021/.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-400/2021/.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /BR-401/2021/.
 16. Informacja o aktualnej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.
 17. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BR-382/2021/ i /BR-383/2021.
 18. Stan bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego na terenie Powiatu Pruszkowskiego /BR-391/2021/ i /BR-392/2021.
 19. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Pruszkowskiego za 2020 rok /BR-393/2021.
 20. Ochrona konsumentów na terenie Powiatu Pruszkowskiego – zapoznanie się ze sprawozdaniem Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta /BR-394/2021.
 21. Sprawozdanie z realizacji zadań wykonanych w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych /BR-395/2021.
 22. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku /BR-396/2021.
 23. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 25. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Rafał Sieradzki

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Materiały do pobrania:

BR.0000.2021_Porządek XXXIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego
BR_382_2021_sprawozdanie Policji za 2020 rok
BR_383_2021_informacja PPSP za 2020 rok
BR_385_2021_informacja ZarząduPowiatu
BR_386_2021_zmiany WPF
BR_387_2021_zmiany bużetu
BR_388_2021_nieodpłatne nabycie nieruchomości Żółwin
BR_389_2021_strandardy kształtowania zieleni w Powiecie Pruszkowskim
BR_390_2021_strategia rozwoju elektromobilności
BR_391_2021_informacja SANEPID za 2020 rok
BR_392_2021_informacja Inspekcja Weterynaryjna za 2020 rok
BR_393_2021_ocena zasobów pomocy społeznej za 2020 rok
BR_394_2021_sprawozdanie Rzecznika Konsumentów za 2020 rok
BR_395_2021_informacja o zimowym utrzymaniu dróg w 2020 roku
BR_396_2021_sprawozdanie programu współpracy z NGO za 2020 rok
BR_397_2021_rozpatrzenie skargi na członka zarządu
BR_398_2021_rozpatrzenie skargi na działania dyrektora spzzoz oraz szpitala2
BR_399_2021_rozpatrzenie skargi na działania starosty
BR_400_2021_rozpatrzenie skargi na działania dyrektora pup
BR_401_2021_rozpatrzenie skargi na działania starosty

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst