Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

17. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Aktualności

17 lat temu – 1 maja 2004 roku Polacy obudzili się w Zjednoczonej Europie. Na masztach obok polskiej flagi pojawiła się również flaga Unii Europejskiej z dwunastoma gwiazdami na niebieskim tle.

Fakt ten został poprzedzony przez ogólnokrajowe referendum przeprowadzone w Polsce 7 i 8 czerwca 2003 roku, w trakcie którego blisko 80 procent głosujących opowiedziało się za przystąpieniem do Unii Europejskiej. Było to największe w historii rozszerzenie UE – Polska tego dnia została członkiem Unii wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami.

Członkostwo w UE wiąże się z licznymi obowiązkami, ale także ze znacznym wsparciem finansowym krajów członkowskich. Przekazane Polsce środki europejskie przyczyniły się także do rozwoju terenu powiatu pruszkowskiego. W latach 2004-2020 Powiat Pruszkowski pozyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości ponad 54 mln zł na realizację projektów dotyczących różnych obszarów wsparcia, w tym:

Projekty z zakresu edukacji:

 • Wyrównywanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2004/2005 dla studentów,
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2004/2005 dla uczniów,
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2005/2006 dla studentów,
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów,
 • Wyrównanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2006/2007 dla studentów,
 • Wyrównanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów,
 • Mobilni zawodowo i gotowi na nowe wyzwania,
 • Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach Powiatu Pruszkowskiego (L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie, L.O. im. T. Zana w Pruszkowie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie),
 • Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Projekty z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

 • Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju,
 • WPR Wsparcie Pomoc Rozwój.

Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu:

 • Wspieranie bezrobotnej młodzieży w Powiecie Pruszkowskim,
 • Aktywizacja osób bezrobotnych w Powiecie Pruszkowskim,
 • Otwarty rynek pracy szansą dla młodzieży w Powiecie Pruszkowskim,
 • Równe szanse dla każdego – wsparcie osób bezrobotnych w Powiecie Pruszkowskim,
 • Szansa na drugi start,
 • Przez staż do zatrudnienia,
 • Profesjonalni w każdym calu,
 • Z podniesioną głową zrób karierę zawodową,
 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (I),
 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II),
 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III),
 • Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (I),
 • Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II),
 • Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III),
 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV),
 • Rezerwa Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19,
 • Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19,
 • Wsparcie dla Mazowsza,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczoleczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.

Projekty inwestycyjne:

 • Remont drogi nr 01410 ul. Pruszkowska w gminie Nadarzyn,
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 313W w Raszynie.

Projekty z zakresu administracji publicznej:

 • Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim.

Projekty z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego:

 • Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego.

Powiat Pruszkowski realizował projekty partnerskie we współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto st. Warszawa, Województwo Mazowieckie) oraz podmiotami prywatnymi z dofinansowaniem ponad 3 mln zł, w tym:

 • METROPOLIS – Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy,
 • Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI),
 • Fachowcy dla sektora odnawialnych źródeł energii,
 • Nowoczesne kształcenie – nowe możliwości,
 • Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej,
 • Kalejdoskop kompetencji,
 • Kompetencje – Rozwój – Sukces,
 • Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb mazowieckiego rynku pracy w obszarze IT – nowe możliwości dla technika informatyka i teleinformatyka,
 • Samorząd bez barier.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst