Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

PCOM w Brwinowie – umowa dofinansowania podpisana!

Aktualności

Umowa w sprawie przekazania środków Funduszu Solidarnościowego na budowę Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie została zawarta. Dokument podpisał Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki, Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski i Grzegorz Kamiński Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego przy kontrasygnacie Izabelli Jabłońskiej-Makowskiej w zastępstwie Skarbnika Powiatu Pruszkowskiego. Kwota dofinansowania wynosi prawie 2,8 mln zł.

fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wydarzenie miało miejsce dzisiaj, tj. 27 kwietnia 2021 r., w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki w swoim wystąpieniu podkreślił istotę współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a rządem. „W tym przypadku Powiat Pruszkowski i Przedstawiciel Rządu na terenie województwa mazowieckiego – Wojewoda Mazowiecki podpisują umowę na budowę Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.” – powiedział. Następnie podkreślił potrzebę tworzenia takich miejsc dla osób z niepełnosprawnościami: „Niepełnosprawni są pełnoprawnymi obywatelami, którzy mają, jak wszyscy inni, prawo do tego, żeby uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach o charakterze społecznym, gospodarczym edukacyjnym i kulturalnym.”  

Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski podkreślił, że Rada i Zarząd Powiatu Pruszkowskiego od początku obecnej kadencji przywiązują ogromną wagę do wspierania osób z niepełnosprawnościami. Dodał też, że Powiat Pruszkowski jest na etapie realizacji wielomilionowego zadania w postaci budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W związku z tym wybudowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w tak krótkim czasie byłoby niemożliwe. Na koniec, w imieniu Mieszkańców, Rady i Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, podziękował za pomoc finansową, która umożliwi realizację tego zadania.

Warto podkreślić, że na terenie naszego powiatu nie ma placówki, która posiada warunki pobytu dziennego i całodobowego dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dlatego PCOM obejmie wsparciem osoby z niepełnosprawnością, które cechuje wycofanie z aktywnego życia społecznego i zawodowego, czego przyczyną są m.in.: nierozwinięte kompetencje osobiste i społeczne, wysoki poziom lęku, skutkujący brakiem samodzielności i biernością, zły stan zdrowia, bariery w komunikacji interpersonalnej, brak samoakceptacji i wiary we własne możliwości, nieumiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych, brak lub posiadanie kompetencji zawodowych niedostosowanych do potrzeb rynku pracy.

nagranie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst