Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

2. miejsce w konkursie Samorządowy Lider Cyfryzacji 2020

Aktualności

Za nami czwarta edycja konkursu „Samorządowy Lider Cyfryzacji” organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Powiat Pruszkowski zajął 2. miejsce w obszarze zastosowań nowoczesnych technik informatycznych i komunikacyjnych, wdrażaniu narzędzi i rozwiązań usprawniających pracę urzędu i obsługę obywateli.

Konkurs “Samorządowy Lider Cyfryzacji” wyróżnia i promuje najlepsze i najbardziej dojrzałe projekty teleinformatyczne realizowane na Mazowszu. Cyfryzacja jest bowiem jednym z kluczowych elementów promowania naszego regionu. Przyczynia się ona do wzrostu konkurencyjności i zmniejszenia dysproporcji w rozwoju. Ostatni rok był dużym wyzwaniem, a także pewnego rodzaju sprawdzianem funkcjonowania rozwiązań cyfrowych ze względu na trwającą pandemię koronawirusa. Sytuacja ta pokazała, jak ważną rolę we współczesnym świecie odgrywa komunikacja elektroniczna, rozwiązania i sprawne systemy teleinformatyczne oraz towarzyszące im aplikacje i usługi.

Zajęcie 2. miejsca w konkursie to wielkie wyróżnienie dla Powiatu Pruszkowskiego w obszarze zastosowań nowoczesnych technik informatycznych i komunikacyjnych, wdrażaniu narzędzi i rozwiązań usprawniających pracę urzędu i obsługę obywateli. Już po raz kolejny otrzymaliśmy nagrodę za budowę Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) pruszkowski.e-mapa.net, integrującego zasoby informacji przestrzennej na wspólnej platformie, służącej do ich udostępniania i realizacji procedur administracyjnych w postaci usług sieciowych. Na portalu dostępne są usługi przeglądania i pobierania danych łącznie z możliwością dokonania opłaty przez internet, np. mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna. Ponadto portal łączy ze sobą szereg  warstw tematycznych, np. z naszych Gmin (plany zagospodarowania przestrzennego, punkty adresowe), z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (pozwolenia na budowę), Wód Polskich (mapy zagrożenia powodziowego) czy Ochrony Środowiska. Dla mieszkańców naszego powiatu, ale również inwestorów, jest to źródło wiedzy zebrane w jednym miejscu. Zapraszamy do odwiedzenia portalu pruszkowski.e-mapa.net!

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst