Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Organizacje Pozarządowe. Konsultacje projektu współpracy na 2012 r.

Aktualności

W dniu 13 września 2011r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Zebranych w imieniu Elżbiety Smolińskiej Starosty Pruszkowskiego, przywitała Hanna Kuran Członek Zarządu. Spotkanie miało na celu skonsultowanie projektów działań organizacji na 2012 rok oraz integrację III sektora.

Na spotkaniu powołane zostało Forum Organizacji Pozarządowych działających na terenie Powiatu Pruszkowskiego, którego celem będzie:

– ocena wyników współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi,

– wypracowywanie priorytetów działań na następny rok kalendarzowy,

– podejmowanie aktualnych tematów i problemów organizacji pozarządowych,

– informowanie społeczeństwa o podjętych działaniach.

Konsultowane projekty zaplanowane na 2012 rok zostaną poddane analizie i przedłożone Zarządowi Powiatu, a następnie jako projekt Radzie Powiatu, która uchwali Program Współpracy Powiatu Pruszkowskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst