Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

17 maja rusza nabór do szkół Powiatu Pruszkowskiego 2021/2022

Aktualności

Niebawem ósmoklasiści muszą podjąć ważną decyzję, od której w dużym stopniu zależeć będzie ich przyszłość. Przed nimi wybór szkoły ponadpodstawowej. Powiat Pruszkowski prowadzi pięć takich placówek. Są to miejsca nowoczesnej edukacji, zapewniające wszechstronny rozwój uczniów.

Głównym celem każdej szkoły Powiatu Pruszkowskiego jest wysoka jakość kształcenia. Jednak dla wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry dydaktycznej istotą jest także wspieranie i motywowanie uczniów oraz rozwijanie ich ukrytych talentów. Wszystko to w połączeniu z dobrymi warunkami i doskonale wyposażonymi pracowniami sprawia, że oferta szkół powiatowych z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodzieży.

Nowością w naszej ofercie edukacyjnej jest kształcenie w zawodach technik lotniskowych służb operacyjnych, technik eksploatacji portów i terminali oraz technik automatyk – w Zespole Szkół im. F. Nansena w Piastowie. – mówi Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. Są to zawody bardzo przyszłościowe, biorąc pod uwagę bliskość lotniska oraz budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. – dodaje. Ponadto ciekawe profile klas, w tym klas lingwistycznych, oferuje Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki i Liceum Ogólnokształcące im. T. Zana w Pruszkowie. W trosce o dalszą drogę edukacyjną naszych uczniów, we wszystkich szkołach prowadzonych przez Powiat Pruszkowski, finansujemy dodatkowe lekcje. W klasach I i II jest to jedna dodatkowa matematyka w tygodniu, zaś w klasach III i IV (technikum) aż trzy godziny lekcyjne – dwie do wyboru i jedna matematyka. To niezwykle istotne, zwłaszcza, że matura z matematyki od lat jest już obowiązkowa.

Dla Zarządu Powiatu Pruszkowskiego edukacja, a zwłaszcza jakość kształcenia młodego pokolenia, jest priorytetowym zadaniem. Stale modyfikowana oferta szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany zachodzące na obecnym rynku pracy. W dzisiejszych czasach niezbędna jest edukacja na wysokim poziomie, z szerokim wachlarzem możliwości. Jest to najistotniejsze z punktu widzenia osób, które niebawem wejdą w dorosłe życie i będą zmuszone odnaleźć się na rynku pracy. To przecież edukacja nadaje kierunek rozwoju, jest kluczem do kariery zawodowej, a także stanowi swoiste okno na świat.


Liceum Ogólnokształcące im. T. Zana w Pruszkowie oferuje nabór do 4 klas liceum ogólnokształcącego o rozszerzeniach:
– IA – j. polski, historia, j. angielski
– IB – matematyka, geografia, j. angielski
– IC – biologia, chemia, j. angielski
– ID – geografia, j. angielski, j. rosyjski/j.niemiecki
Szczegóły rekrutacji znajdują się na: www.zan.pruszkow.pl

LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie oferuje nabór do 4 klas o rozszerzeniach:
– klasa ogólna – geografia, wos, j. angielski
– dwie klasy ogólne sportowe – biologia/geografia, j. angielski
– klasa Szkoły Mistrzostwa Sportowego – biologia, j. angielski
Szczegóły rekrutacji znajdują się na: www.zsoispruszkow.pl

  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie


Zespół Szkół nr 1 im. S. Staszica w Pruszkowie oferuje nabór do technikum i szkoły branżowej I stopnia:
– technikum – technik informatyk, technik ekonomista, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, technik mechanik oraz technik teleinformatyk
– szkoła branżowa – dwa oddziały wielozawodowe
Szczegóły rekrutacji znajdują się na: www.zsnr1-pruszkow.com

Zespół Szkół Nr 1 im S. Staszica w Pruszkowie


Zespół Szkół im. F. Nansena w Piastowie oferuje nabór do liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia.
– liceum ogólnokształcące – klasa mundurowa certyfikowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej
– technikum – technik obsługi turystycznej, technik logistyk, technik weterynarii, technik ortopeda, technik optyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, technik fotografii i multimediów, technik realizacji nagrań, technik rachunkowości, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa, technik transportu kolejowego, technik programista, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik eksploatacji portów i terminali oraz technik automatyk
– szkoła branżowa – dwa oddziały wielozawodowe
Szczegóły rekrutacji znajdują się na: www.nansen.edu.pl

Zespół Szkół im. F. Nansena w Piastowie


Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Pruszkowie oferuje nabór do 4 klas liceum ogólnokształcącego o rozszerzeniach:
– IA – biologia, chemia, j. angielski
– IB – wos, j. angielski, j. niemiecki/j.włoski/j.francuski
– IC – matematyka, geografia, j. angielski
– ID – matematyka, fizyka, j. angielski.
Szczegóły rekrutacji znajdują się na: www.kosciuch-pruszkow.edupage.org

LO im. Tadeusza Kościuszko(1)

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst