Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa

Aktualności

W środę 31 marca 2021 r., w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie z inicjatywy Krzysztofa Rymuzy Starosty Pruszkowskiego odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli Paweł Makuch Prezydent Pruszkowa, Michał Pisarski Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie, Włodzimierz Majchrzak Komendant Straży Miejskiej w Pruszkowie oraz Magdalena Wiśniewska Dyrektor Centrum Handlowego Nowa Stacja w Pruszkowie.

Celem spotkania było omówienie możliwości występowania zagrożeń związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Obecni na spotkaniu przedstawiciele służb i samorządu podzielili się swoimi problemami i wątpliwościami. Szczegółowo omówione zostały zmiany w zasadach funkcjonowania komisariatów na terenie Powiatu oraz zgłaszane interwencji w czasach pandemii. Omówiono również problemy z przestępczością nieletnich w szczególności z ostatnim incydentem w Pruszkowie. Krzysztofa Rymuza Starosta Pruszkowski podkreślił znaczenie koordynacji działań policji i administracji samorządowej w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Poprosił o pracę nad poprawą bezpieczeństwa oraz wspólne wypracowanie metod eliminowania zagrożeń.

  • Przypominamy, że w trudnych sytuacjach można dzwonić do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która bezpłatnie pomaga dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy. Telefon 116 111 jest anonimowy, bezpłatny, całodobowy i dyskretny.
  • Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną, psychiatryczną, prawną i socjalną.Pomoc udzielana jest osobiście, telefonicznie (22) 753 45 56 lub za pośrednictwem e-maila: zowpowiatpruszkow@gmail.com
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszkowie uruchomiła telefon wsparcia (22) 758-68-29 dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli doświadczających trudności.
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie zachęca do skorzystania z telefonicznej pomocy psychologicznej oraz pomocy pedagogicznej o charakterze wsparcia i konsultacji wychowawczych pod numerami telefonicznymi 535 560 566, (22) 738-15-04

1 2 3 4 5

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst