Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Witamy na pokładzie

Aktualności

Uroczyste Ślubowanie Pracownika Samorządowego to ważna chwila w życiu każdego urzędnika. To wydarzenie wieńczy intensywny okres służby przygotowawczej, którą przechodzi każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

Instytucja służby przygotowawczej została uregulowana w art. 19 ust. 1-9 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Jak wynika z treści art. 19 ust. 1 u.p.s., służbę przygotowawczą organizuje się dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej z nim umowy o pracę na czas określony. Ustawodawca ma tu na myśli osoby, które nie były wcześniej zatrudnione w:

  • urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
  • starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
  • urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,
  • biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego
    • oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
    • biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego

Służba trwa nie dłużej niż 3 miesiące. Po okresie służby przygotowawczej odbywa się egzamin urzędniczy, mający na celu potwierdzenie uzyskania odpowiednich kwalifikacji urzędniczych. Jeśli urzędnik pozytywnie zda egzamin, odbywa się Uroczyste Ślubowanie Pracownika Samorządowego.

Dzisiaj Krzysztof Rymuza razem z Agnieszką Kuźmińską i Grzegorzem Kamińskim Członkami Zarządu Powiatu Pruszkowskiego wręczyli zaświadczenia o ukończeniu służby przygotowawczej Magdalenie Grochowskiej i Oliwii Woch z Wydziału Obsługi Mieszkańców.

Witamy w gronie urzędników i życzymy powodzenia oraz dużo satysfakcji z pracy!

Projekt bez tytułu(60)Projekt bez tytułu(63)

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst