Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zmiana przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

Aktualności

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw informujemy, że od dnia 13 marca 2021 r. następuje zmiana przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Po nowelizacji przepisów Starosta Pruszkowski wydawać będzie zezwolenia kategorii I i II, zgodnie z nowymi kategoriami zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Stawki opłat określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Dla zezwolenia kategorii I – 100 zł

Dla zezwolenia kategorii II:

200 zł na okres 1 miesiąca
400 zł na okres 6 miesięcy
1200 zł na okres 12 miesięcy
2000 zł na okres 24 miesięcy

Zezwolenia na przejazd pojazdu o wymiarach lub masie całkowitej przekraczających dopuszczalne wielkości, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Od 13 marca 2021 r. prosimy o składanie wniosków zgodnie z nowym wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Wzór wniosków został zamieszczony na stronie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie www.powiat.pruszkow.pl w zakładce Mieszkańcy -> Formularze do pobrania.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst