Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Rusza konkurs dotacyjny NOWE FIO 2021 dla organizacji pozarządowych

Aktualności, NGO, Ogłoszenia

Konkurs NOWE FIO – to kontynuacja programu wspierania organizacji pozarządowych znanego od lat jako Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Budżet programu został obecnie zwiększony o 1/3 i od 2021 roku osiąga wysokość 80  mln zł rocznie.

Celem  Programu NOWE FIO jest zwiększenie zaangażowania  obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę  samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w  życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego  w Polsce.

Wnioski o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

Priorytet 1. (regrantingowy): Mikro-inicjatywy, który składa się z dwóch ścieżek: Regrantingu Wojewódzkiego oraz Regrantingu Tematycznego i Regionalnego.
Maksymalna kwota dotacji w ramach ścieżki Regranting Tematyczny i Regionalny wynosi 1,5 mln zł (500 000 zł/rok). Natomiast maksymalna kwota dotacji w ramach ścieżki Regrantingu Wojewódzkiego uzależniona jest od danego województwa.

Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. W tym priorytecie można ubiegać się o dotację w maksymalnej wysokości 300 tys. zł.

Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 300 tys. zł.

Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich. W tym Priorytecie można ubiegać się o dotację w wysokości do 400 tys. zł.

Najważniejsze informacje:
– jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w Priorytecie 1  (regranting), w Priorytecie 2 lub 3, oraz w Priorytecie 4 (maksymalnie  trzy oferty);
– nabór ofert rozpoczął się w dniu 08 marca br., a ostateczny termin ich składania upływa 29 marca 2021 r. o godzinie 14.00;
– projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.;
– maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od Priorytetu (szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie);
– wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej operatora programu – Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego –  https://granty.pl/444724/

Szczegółowe pytania na temat Programu NOWE FIO można również kierować w terminie naboru ofert  pod numer telefonu 601-901-285  w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: FIO@niw.gov.pl

FIO

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst