Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Konkurs dotacyjny dla organizacji zainteresowanych aktywizacją seniorów

Aktualności, NGO, Ogłoszenia

Ruszył nabór w otwartym konkursie ofert w ramach  Wieloletniego Programu na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”. Głównym celem Programu jest wspieranie inicjatyw mobilizujących osoby starsze do pełnej aktywności w życiu społecznym. Program przewidziany jest do realizacji w latach 2021–2025 i zakłada zaangażowanie na ten cel kwoty 200 mln zł.

Screenshot_2021-03-09-senior-gov-pl_1214x405_acf_cropped

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące przedsięwzięcia wspierające rozwój aktywności seniorów mogą ubiegać się o dofinansowania realizowanych przez siebie projektów w kwotach od 25 tys. zł do nawet 250 tysięcy zł.

W czasie realizacji Programu dofinansowanych zostanie ponad 1,5 tys. projektów skierowanych do osób starszych.

Dofinansowanie będzie przyznawane w następujących obszarach:

  1. Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
  2. Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
  3. Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
  4. Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Oferty można składać do dnia 26 marca 2021 r. do godz. 16.00.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/aktywnosc-na-plus-rusza-nabor-ofert-w-konkursie-do-tegorocznej-edycji-programu-aktywni

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst