Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brwinowie

Aktualności

Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski wspólnie z Zarządem Powiatu Pruszkowskiego informują, że wniosek złożony do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” o dofinansowanie budowy Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie został zatwierdzony do realizacji.  Kwota przyznanego dofinansowania rządowego ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 2 783 850,00 zł, natomiast całkowita wartość zadania to koszt ponad 5,1 mln zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023.

Od początku obecnej kadencji Zarząd Powiatu Pruszkowskiego aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu pomoc i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Kluczowe jest takie działanie, które może w przyszłości zapewnić codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie. Działania mające na celu uspołecznianie to także pierwszy krok w kierunku aktywizacji zawodowej i uzyskania względnej samodzielności. Samodzielność osób z niepełnosprawnością to również odciążenie ich opiekunów, którzy w znacznej większości są najbliższymi z ich rodzin.

Jednym z takich działań jest właśnie budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (PCOM) w Brwinowie, której inicjatorem jest Grzegorz Kamiński Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. PCOM realizowany będzie jako I etap wieloletniej inwestycji polegającej na budowie Zespołu Placówek Wsparcia w Brwinowie, w skład którego planowane jest:

  • Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne,
  • Zakład Aktywizacji Zawodowej,
  • Dom Pomocy Społecznej.

Pomieszczenia PCOM zostaną wyposażone w meble i sprzęty dostosowane do potrzeb zdrowotnych i pielęgnacyjnych osób z niepełnosprawnością. Będą one przeznaczone dla 30 dorosłych osób z niepełnosprawnościami w systemie:

  • dziennym dla 22 osób
  • całodobowym dla 8 osób

Warto podkreślić, że na terenie Powiatu Pruszkowskiego nie ma placówki, która posiada warunki pobytu dziennego i całodobowego dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dlatego PCOM obejmie wsparciem osoby z niepełnosprawnością, które cechuje wycofanie z aktywnego życia społecznego i zawodowego, czego przyczyną są m.in.: nierozwinięte kompetencje osobiste i społeczne, wysoki poziom lęku, skutkujący brakiem samodzielności i biernością, zły stan zdrowia, bariery w komunikacji interpersonalnej, brak samoakceptacji i wiary we własne możliwości, nieumiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych, brak lub posiadanie kompetencji zawodowych niedostosowanych do potrzeb rynku pracy.

COM-grafika-3

poprawki_2021_RYS3-1

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst