Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Pruszkowie

Aktualności

Informujemy, że w wyznaczonym terminie, tj. do 18 marca 2021 r., do godz. 16:00 wpłynęło 5 ofert kandydatów na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.

Jednocześnie informujemy, że w związku z chorobą przewodniczącego i kwarantanną członka komisji konkursowej otwarcie ofert nastąpi 22 marca 2021 r. (poniedziałek). Rozmowy z kandydatami odbędą się 26 marca 2021 r. (piątek). Każdy z kandydatów zostanie powiadomiony o godzinie spotkania.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o konkursie 2021

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst