Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXIX Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), zapraszam na XXIX sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 1 marca 2021 r. o godz. 18:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy
ul. Drzymały 30  (sala konferencyjna IV piętro).

 

 

Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

  1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego /BR-355/2021/.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej /BR-356/2021/.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego
    /BR-357/2021/.
  6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

 Stanisław Dymura

 

BR.0000.11.2021_wniosek o zwołanie sesji
BR_357_2021_wybór przewodniczącego
BR_356_2021_powołanie komisji skrutacyjnej
BR_355_2021_przyjęcie rezygnazji z funkcji przewodniczącego

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2020 r. poz. 920) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst