Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XXX Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), zapraszam na XXIX sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 2 marca 2021 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym w związku z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Wypełniając dyspozycję art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Omówienie bieżącego stanu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie w szczególności do dnia 26 stycznia 2021 r. i stan obecny /BR-349/2021/.
 4. Omówienie zasobów kadrowych SPZZOZ w Pruszkowie w kontekście specyfiki pracy wynikającej
  z trwającej pandemii koronawirusa w szczególności do dnia 26 stycznia 2021 r.
 5. Współpraca SPZZOZ w Pruszkowie z organem założycielskim do dnia 26 stycznia 2021 r. oraz omówienie uchwały nr 155.736.2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 stycznia
  2021 r. w sprawie odwołania dyrektora Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
  w Pruszkowie /BR-350/2021/, /BR-351/2021/.
 6. Omówienie uzasadnienia do uchwały nr 155.736.2021 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia
  26 stycznia 2021 r. w sprawie odwołania dyrektora Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-351/2021/, /BR-352/2021/, /BR-353/2021/.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku do Starosty Pruszkowskiego o odwołanie
  z funkcji etatowego członka Zarządu Powiatu p. Grzegorza Kamińskiego odpowiedzialnego
  za nadzór nad służbą zdrowia i sprawami społecznymi w Powiecie Pruszkowskim /BR-354/2021/.
 8. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

Stanisław Dymura

 

BR.0000.9.2021_porządek XXIX sesji
BR_349_2021_sytuacja finansowa
BR_350_2021_informacja dyrektora do protokołu kontroli problemowej
BR_351_2021_uchwała zarządu w sprawie odwołania dyrektora spz zoz
BR_352_2021_spz zoz szpital węzłowy
BR_353_2021_szczepienia
BR_354_2021_projekt uchwały_wniosek o odwołanie członka zarządu

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst