Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Pruszkowie będzie miało nową siedzibę

Aktualności

W 2021 roku planujemy rozpoczęcie budowy nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu, przy zachowaniu jedynie obecnej hali sportowej.

Wcześniej, w oparciu o przygotowaną koncepcję architektoniczną, powstał projekt, w którym uwzględniono m.in. powstanie komfortowych i bezpiecznych sal lekcyjnych, zaplecza sportowego (boiska, bieżni i skoczni w dal), auli ze sceną oraz planetarium z tarasem widokowym do obserwacji astronomicznych. Projekt został zatwierdzony.

Aktualnie przygotowywany jest przetarg na wyłonienie Inżyniera Zastępczego, który świadczyć będzie usługi związane z organizacją, koordynacją, nadzorowaniem, zarządzaniem, sprawozdawczością i rozliczaniem procesu inwestycyjnego w zakresie wszelkich robót niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania. Warto zaznaczyć, że w historii inwestycji realizowanych przez Powiat Pruszkowski po raz pierwszy podjęto decyzję o współpracy z Inżynierem Kontraktu.

Plansza_2-1

Plansza_4-1 Plansza_5-1

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst