Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nowe rondo na terenie Gminy Nadarzyn

Aktualności

W ubiegły piątek, tj. 26 lutego 2021 roku, w obecności Agnieszki Kuźmińskiej Członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz przedstawicieli Urzędu Gminy Nadarzyn i Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odbyło się przekazanie wykonawcy terenu pod przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 3101W i 3103W ul. Platanowej w Młochowie. Warto zaznaczyć, że inwestycję w całości finansuje Powiat Pruszkowski.

„Przebudowa tego skrzyżowania jest niezwykle potrzebna z uwagi na wysokie natężenie ruchu oraz ograniczoną widoczność. Będzie ona polegała na budowie ronda, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego.” – mówi Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski. Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego dodaje, że mieszkańcy Parol, Woli Krakowiańskiej, Krakowian i Młochowa od dawna czekają na tę inwestycję.

Zakres prac obejmuje:

  1. roboty drogowe i odwodnieniowe;
  2. przebudowę kolizji z sieciami podziemnymi:
  • gazową,
  • teletechnicznymi,
  • wodociągową;
  1. budowę kanału technologicznego;
  2. remont nawierzchni jezdni i chodników na odcinku od projektowanego ronda do ronda przy ul. Kasztanowej.

Projekt bez tytułu(2) Projekt bez tytułu Projekt bez tytułu(1)RYS 0 PROJEKT Młochów - PW.dwg-1 2_PS_MŁOCHOW_PW.dgn-1 1_ORIENTACJA PW-1

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst