Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko dla strategii rozwoju elektromobilności Powiatu Pruszkowskiego

Aktualności

Mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Prognozy oddziaływania na środowisko dla strategii rozwoju elektromobilności Powiatu Pruszkowskiego na lata 2019-2040”, w terminie  od 3 lutego do 4 marca 2021 roku.

electric-charge-2301604_1920

Z dokumentem  można zapoznać się  w wersji elektronicznej lub po wcześniejszym umówieniu wizyty w urzędzie (e-mail: srodowisko@powiat.pruszkow.pl).

Uwagi i wnioski można przesłać za pomocą poczty tradycyjnej na adres urzędu lub mailowo: srodowisko@powiat.pruszkow.pl

Celem prognozy jest określenie potencjalnych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić po wdrożeniu zapisów Strategii Rozwoju Elektromobilności oraz sformułowanie zaleceń o charakterze przeciwdziałania lub minimalizacji oddziaływań negatywnych.

Przypominamy, że Strategia Rozwoju Elektromobilności Powiatu Pruszkowskiego na lata 2019-2040 została opracowana, aby określić narzędzia długookresowej strategii rozwojowej powiatu, mogącej zapewnić rozwój elektromobilności. Dotyczy ona dwóch obszarów: transportu i ochrony środowiska.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst