Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku

Aktualności

Prowadzona od kilku lat przez Fundację PlasticsEurope Polska kampania edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu. W autobusach, tramwajach i kolejach dojazdowych w różnych miastach Polski emitowany jest krótki animowany spot, który w prosty sposób ilustruje hasło kampanii.

the-bottle-5128607_1920

Problem złej jakości powietrza w naszym kraju, szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym, od dłuższego czasu obecny jest w świadomości publicznej. Polska stała się „czerwoną wyspą” na mapie Europy pokazującej miasta, w których znacznie przekroczono poziomy dopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza. Naukowcy i lekarze zgadzają się, że zanieczyszczone powietrze zwłaszcza zawieszonymi pyłami (mierzonymi jako PM2,5 i PM10) są ważną przyczyną przedwczesnych śmierci spowodowanych złą jakością powietrza. Na większości terytorium Polski za zanieczyszczenie powietrza odpowiada w głównej mierze tzw. niska emisja, czyli emisje z pojazdów oraz emisje z domowych palenisk i kotłowni, będące wynikiem spalania złej jakości opału czy niestety spalania odpadów.

Świadomość negatywnych skutków takich praktyk jest w społeczeństwie ciągle bardzo niska, dlatego Fundacja PlasticsEurope Polska w kolejnej edycji tej kampanii zwraca uwagę na zagrożenia dla zdrowia, jakie stwarza proceder spalania w piecach odpadów, w tym odpadów plastikowych. Spalając plastik nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami znajdującymi się na stronie internetowej Fundacji.

Źródło: Fundacja PlasticsEurope Polska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst