Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Oświadczenie w sprawie odwołania Dyrektora SPZZOZ w Pruszkowie

Aktualności

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego informuje, że 26 stycznia 2021 r.  pani Elżbieta Makulska Gertruda została odwołana ze stanowiska Dyrektora SPZZOZ w Pruszkowie.

Decyzję o odwołaniu Zarząd Powiatu podjął jednogłośnie. Procedurę poprzedziło posiedzenie Rady Społecznej SPZZOZ w Pruszkowie. Rada Społeczna większością głosów wyraziła pozytywną opinię w sprawie odwołania pani Dyrektor. Przyczyny odwołania są związane z naruszeniem przez panią Elżbietę Makulską Gertudę przepisów prawa (m.in. ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta). W wyniku tego doszło do utraty zaufania i rękojmi należytego wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku przez panią Dyrektor. Wszystkie obowiązki byłej pani Dyrektor są wykonywane przez pana doktora Krzysztofa Pastewkę, dotychczasowego Dyrektora ds. medycznych SPZZOZ. W ten sposób zabezpieczona jest ciągłość funkcjonowania szpitala.

Zarząd rozpoczął procedurę konkursową w celu wyłonienia  nowego dyrektora jednostki.

Agnieszka Kuruliszwili
Rzecznik Prasowy
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst